پایه

$299

 •  طراحی تا 20 صفحه
 •  300 مگابایت فضا
 •  طراحی اختصاصی
 •  یک دامین رایگان برای یک سال
 •  کاملا ریسپانسیو
 •  3 ماه پشتیبانی رایگان
 •  طراحی سئو
تماس با ما
استاندارد

$599

 •  طراحی تا 40 صفحه
 •  1 گیگابایت فضا
 •  طراحی اختصاصی
 •  یک دامین رایگان برای یک سال
 •  کاملا ریسپانسیو
 •  6 ماه پشتیبانی رایگان
 •  طراحی سئو
تماس با ما

ویژه

$999

 •  طراحی تا 60 صفحه
 •  2 گیگابایت فضا
 •  طراحی اختصاصی
 •  یک دامین رایگان برای یک سال
 •  کاملا ریسپانسیو
 •  1 سال پشتیبانی رایگان
 •  طراحی سئو
 •  امکانات پیشرفته وب سایت های فروشگاهی
تماس با ما
بی نهایت

$1499

 •  طراحی 100 صفحه
 •  10 گیگابایت فضا
 •  طراحی اختصاصی
 •  یک دامین رایگان برای یک سال
 •  کاملا ریسپانسیو
 •  24 ماه پشتیبانی رایگان
 •  طراحی سئو
 •  امکانات پیشرفته وب سایت های فروشگاهی
تماس با ما